logo

Majalah Pentas

Majalah PENTAS merupakan satu-satunya bahan bacaan yang terdapat di Malaysia dengan mengutarakan isu-isu terkini mengenai seni persembahan dalam dan luar negara. Bahan bacaan ini amat bersesuaian dijadikan rujukan kepada semua lapisan masyarakat terutama yang bergiat secara langsung atau tidak langsung dalam seni persembahan.

 

SIDANG REDAKSI:

EDITOR:
S.M Zakir

PENOLONG EDITOR:
Wan Azlina Zakaria
Airin Malidaka

PENGURUSAN:
Wan Azlina Zakaria

PEMBANTU PENERBITAN:
Umairah Shafei

PEBGARAH SENI:
Mohd Azrul Azrai Mohamad Mohyi

REKABENTUK HALAMAN:
Nur Izzati Daing
Abdul Hanif Ishak

FOTOGRAFI:
Ahmad Izham Md Ismail
Rusaidi Ramli

AUDIO VISUAL:
Unit AV

EDARAN & JUALAN:
Roslinah Haroun

Skip to content